Lördagsgodis….om tio år!

Het Ankers Gouden Carolus Indulgence är något så in i hästväg fantastiskt gott redan nu. Men, och som ofta betyder detta ”men” inte alltid något  odelat positivt. Skall du njuta av ölets fulla potential så får du vänta ett slag. -Typ sju till tio år!

Visst vinner vissa öltyper på lagring, och mörka Belgiska tripel är särskilt lämpade att köpa några extra på magnum och glömma bort i källaren ett decenium eller två. Med lagringen så dämpas den stickiga eldigheten och du får en ”rundare” mer sammansatt smakbild.

Efter förra årets lyriska möte med ölet ”Triomf” från Dupont, lärde jag mig att Whiskyfat fungerar utmärkt att användas vid öltillverkning. Det ger ölet en djupare nyans och en omskännlig tobakston. I Indulgence kommer tobaks noterna svagt i eftersmaken och är inte så markerade.

Indulgence är en fantastisk öl som jag gärna delar med en god  kamrat (Det är en magnum på 11,5%). Eller som M. Pol Roger sade; ”Magnum, är en passande storlek för två gentlemän”

Dricker du ölet idag så är det ett sammansatt öl med korinter i doften och sötlakrits i smaken. Eldigheten är närvarande men stör inte. Eftersmaken är lång och söt med toner av plommon och lakrits.

Skall du servera något till, rekommenderar jag honungsrostade pecannötter, en riktigt fransk chockladmättad kladdkaka med grädde. Varför inte en Katrinplommonsufflè?

Sitter du med ölet efter maten så lockar nötter med russin och en lätt, fruktig Dominikansk cigarr! Fördelen med ölet, är att Ni kommer att redan nu bestämma er om att mötas och dricka samma öl om tio år! Men det blir ju en helt annan historia. Skål!

Betyg: 4/5

Het Anker Gouden Carolus Indulgence is something so out of the ordinary fantastic tastefull already. However, often this means ”However” not always something entirely positive. Will you enjoy the beer’s full potential, you may have to wait a while. -Seven to ten years!
Certain types of beer gains on storage, and dark Belgian triple are particularly suited to. Buy some extra magnum, and forget them in the cellar a decade or two. With storage the market alcoholic note, will integrate into the taste
and you get a ”rounder” more complex flavor picture.
After last year’s lyrical meeting with the beer ”Triomf” from Dupont, I learned that whiskey casks is excellent to be used in beer production. It gives the beer a deeper taste with a tobacco tone on the nose. In Indulgence will the tobacco notes occur in the aftertaste very subtle and is not as marked.

Indulgence is an amazing beer that I gladly share with a good friend (It’s a magnum of 11.5%ABV). Or as M. Pol Roger once said; ”Magnum is a suitable size for the two gentlemen”
Do you drink beer today, it is a complex beer with dark raisins on the nose and sweet licorice on the palet. The high alcohol is present, but does not interfere. The aftertaste is long and sweet with hints of plum and licorice.
IF you want to serve something toghether witth the beer, I recommend honey roasted pecans, a French  chocolate cake with cream. Why not a plummsufflè?
Are you sitting with beer after a dinner, so attracts nuts with raisins and a light, fruity Dominican cigar! The advantage of the beer, is that you will already decide with your friend that you will meet and drink the same beer in ten years! But it will be a completely different story. Cheers!
Rating: 4/5