Med gutta på hyttetur…

Vännen B utlovade storartat fjällfiske vid sin stuga, med endast drygt tre timmar från Oslo! På morgonen dagen innan ringer han och ber mig att hänga på vinterdäcken ”Ifall snö kommer”. Så på fredagen 13:45 efter ett planerat lunchmöte, taxade en svenskt fullt utrustad äldre S80 ut ur den norska huvudstaden. Med tankstopp, lunchpaus och komplettering på ”polet” i Lillehammer var klockan en bra bit efter 22:00 innan vi slog upp ytterdörren till hytta. De utlovade ”dryga tre” timmarna var effektivt sex och en halv. Då dagsljuset försvinner vid 17:30 hade jag inte sett något sedan Lillehammer. Jag kunde  snabbt konstatera då jag klev ut ur bilen att jag var utom google-reach, fem satelliter visade sig och smyckade en särdeles stjärnklar kväll, jag hade med andra ord hamnat riktigt djupt ute i den norska fjällvärlden.

Efter en enkel måltid konstaterades att båten måste inspekteras. Båten låg snyggt vänd uppe på bryggan och såg ut att passa morgondagens utlovade fiskebonanza! Jag svepte med LED-lampan över sjön och upplevde den extremt blank, tittade ned från bryggkanten och ser hur lampan reflekterades vackert i den spegelblanka decimetertjocka nyisen! Vi vände tillbaks in i stugvärmen och konstaterade att om det skulle bli fiske så blev vi tvungna att skaffa både borr och övrig utrustning.

På grund av det infrysta fisket så bestämde vi oss för att det fick bli ”the scenic route” till västkusten och Åndalsnes för att skaffa fisk, köttet var redan inköpt på vägen upp så det passade bra att ta en tur till kusten. Jag är glad för att ha fått uppleva något så smärtsamt vackert! Även om det var med tydlig nervositet bilen passerade under ”Mannen” som är på väg ned för berget, bevisligen nedan så hänger den kvar! Trollväggen som reste sig majestätiskt  vid sidan av vägen med sina skarpa topppar. Vi tog av och följde Trollstigen mot Geiranger som skall upp på allas Bucket-list! Bedårande vackert och dramatiskt!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Besöket i Åndalsnäs kan lätt avklaras med en fantastisk fika i ramboden, men den enda levande fisk var sill som gick i hamnen. Ingen av butikerna i denna kustby hade färsk fisk! Inte det minsta nedslagna vände vi tillbaka och fick uppleva den vackra bilvägen från andra hållet.

Kvällen blev fylld av matlagning med huvudingrediens lokal råvara men kanske med ett ”vri”? Ett osedvanligt välutrustat stugkök räddade vår fortsatta matlagning. Dock hade de inte en rökpistol så en burk för konserverade päron fick byggas om till en temporär rök som fylldes med Earl Grey Te!

Första rätt är Raked (Fermenterad) Ishavsöring, rökt mandelpotatis, potatismos med prästost, ett flarn av den Norska gammelosten och dill. Ganska nöjd själv!

 Andra rätt: Åhlborgsgravad Reninnerfilè med Prästost och persilja

Tredje rätt: Picklat Ripbröst på smörstekt tunnbröd, med gårdsbacon, enbär, Huldreost pasta lock och bakad körsbärstomat

Fjärde rätt: Rentartar på friterad sötpotatis och grillad lime

Femte rätt: Gubbost fylld Ripa Wellington med rödvinssky (ej på bild)

Dessert med Nutellagelato i karamelliserad tunnbrödskorg

Detta bildspel kräver JavaScript.

Tack till mina vänner som gjorde denna helg möjlig!

The friend B, promised  us a magnificent mountain fishing at his cabin, with only just over three hours  drive from Oslo! In the morning the day before he calls and asks me to switch on to winter tires ”If the snow comes”. So on Friday 13:45 after a planned lunch meeting, a Swedish fully equipped older S80 rolled out of the Norwegian capital. With tank stop, lunch break and a filling of the stocks at the ”monopoly” in Lillehammer, has the time passed a good distance after ten o’clock before we opened the front door to the hut. The promised ”more than three” hours was effective six and a half! When daylight disappears at 17:30, I had not seen anything since Lillehammer. I quickly realized when I stepped out of the car that I was out of Google-reache, five satellites was spoted in a glimt at this clear night, I could conclude that we had landed in to the wild in the Norwegian mountains.

After a simple meal, the boat for the coming days of fishing, where to be inspected. The boat was nicely turned up on the bridge and looked fit, for the up comming fishing bonanza! I pointed the LED-light over the lake and experienced the extremely polished looking surface, and saw how the light was reflected beautifully in the glassy inches thick new ice! We turned back into the warmth and noted that it would be ice-fishing, and we had to acquire drilling and equipment for it.

Because of the frozen fishing we decided to take ”The senic-route” to the west coast and Åndalsnes to get fish. meat had already been acquired on the way up so it was a good reason to take a trip to the coast. I am happy to experience something so painfully beautiful! Even if it was with obvious nervousness the car passed under the ”Mannen” rock, who is on its way down the mountain. Evidently below, it still hang in there! Troll Wall, which rises majestically on the side of the road, with it’s sharp tops. We took off and followed Trollstigen towards Geiranger to be on everyone’s bucket-list! Adorable, beautiful and dramatic!

The visit to Åndalsnäs can be easily accomplished having a great snack in Ramboden coffe shop, but the only live fish was herring that went into the harbor. None of the stores in this coastal village had fresh fish! Not in the least discouraged, we turned back and got to experience the beautiful road from the other side.

The evening was full of cooking with main ingredients of local food, but perhaps with a twist? An unusually well-equipped lounge and kitchen saved our continued cooking. However, they had not a smoking gun, as a jar of canned pears were rebuilt to a temporary smoke, filled with Earl Grey Tea!

The first course: Raked (Fermented) artic trout, smoked potatoes, mashed potatoes with Prästost,and  a piece of the Norwegian ”Gammel”-cheese and dill. Pretty happy myrself!

Second course: Åhlborgsgraved Reindeer filè with Prästost and parsley

Third course: Pickled breast of grouse on buttered bread with farm bacon, juniper, Huldreost, pasta lid and baked cherry tomatoes

Fourth course: Reindeer Tartar on fried sweet potatoes and grilled lime

Fifth course: Gubbost filled Ripa Wellington with red wine reduction (not pictured)

Dessert Nutella gellato in karameilserad bread basket