Ren porr i ordinarie sortiment. Fredagsmys V1, SB #1656

Som Basil Fawlty i sin hysteriska lycka utbrister ”Oh Joy!” konstaterar jag att Systembolaget inleder året med att lyfta in en äkta Trappist tripel i ordinarie sortiment! Det innebär att vi på anvisad plats, fritt kan handla utan minimikrav eller förbeställning ett verkligt kvalitetsöl.

2017s första bloginlägg får inledas med en ”spaning” a la P3s utdöda programform. Jag tror och hoppas nämligen att denna inledande listning är spiken i kistan på all sönderhumlad hipsteröl! Med en inledande nyhet som Westmalle tripel är det få IPA/APA/DIPA som kan mäta upp. Låt oss hoppas att intresset hos Systembolagets kategoriansvariga inköpare nu börjar resa sig ur IPA/APA/DIPA-träsket och vända sig till den sedan hösten 2016 av EU beskyddade Belgiska  ölkulturen!

Jag skrev tidigare om Orval, ett annat Trappister öl. Westmallemunkarna kan kanske ses som en milligrad mer progressiva än de från Orval med tanke på att de faktiskt brygger tre olika öl. En mörk dubbel, en blond tripel och den ursprungliga Westmalle Extra. De två första är kommersielt tillgänliga medans ”Extra” endast finns som som måltidsdryck på klostret för munkarna och tillfälliga besökare. Att använda ordet progressiv i ett stycke om Trappister munkar käns intuitivt fel, men i fallet med Klostret Westmalle känns det ändå inte helt galet. 1856 började man sälja sin dubbel för publik på klosterporten, receptet ändrades 1926, 1934 lanserades deras tripel som sedan modifierades 1956. Ölet är klostrets huvudsakliga inkomstkälla och har därför vårdats ömt och strategiskt av munkarna. Bryggeriets anläggning är modern och klostret var tidigt med att ta in kompetens och nya metoder som säkerställer slutproduktens kvalitet. Vilket märks tydligt när du dricker ölet,  det är en högkvalitativ belgisk ale fylld med själ.

Det är lätt att beskriva Westmalle Tripel i liknelser med den lokala hundrasen Malle. Utseendemässigt påminner det starkt om något så bekant, som en Schäfer. Doften är klassisk  med kryddor och exotisk frukt om än något återhållen. Smaken är bred kryddig och aldehydmättad med tydlig styrka och en tydlig markerad humlebeska i eftersmaken. Ölets särdrag är att inte ha en integrerad syra som annars är så vanligt utan friskheten erhålls genom eftersmaken. Som hundrasen Malle bör man vara vaksam och ta det varsamt, så det inte smäller till då en ABV på 9,5% lätt kan få golvet att gunga till en aning. Betyg +4/5 med medelhög hinkabilitet

Westmalle Tripel är ett öl som bäst passar i en AW , då du tänker dig ”bara en öl” med lite kallskuret innehållande någon ost. Eller i väntan på en resa. I min värld borde det stå en Westmallefylld selectamaskin i varje vänthall så alla har möjligheten att slå i sig en tripel, och med en god bok i hörlurarna låta sig förflyttas av tåget…

Like Basil Fawlty, I’d like to burst out in a utterly ”Oh Joy!”, when I see that The Swedish monopoly have listed an Trappist trippel in their regular listing. Now we’re able to buy without pre order or minimum quantity a really good beer……

2017s first blogg entry will be a foretelling about the Swedish beer year. I hope and pray that this listing will be the first wave to wash out the hipster IPA/APA/DIPA mud out of the monopoly listing. To be replaced by true beer nursed out of the Belgian beer culture.

In 2016, I reviewed Orval. The Westmalle monks could be regarded as a milligram more progressive since they’re brewing three different beers. A Dubble, a trippel and their ”Extra”, which is only available within the monastery. Using the word ”progressive” in a sentence describing the monastery life,  initially feels a bit out of bounds, but regarding Westmalle not really completely. 1856 they started to make their dubbel available at the monastery gates, the ingredients were changed in 1926 and in 1934 they launched their blond tripple ale. Which was the first triple ever commercialized. The monastery main income comes out of the brewery and have there fore been tenderly cared and strategically administrated by the monks. Today it’s a modern brewery and the monastery was early to adapt new methods to ensure the products quality. Which is clearly noticeable when you’re drinking it. Westmalle is a high qualitative Belgium ale filled with soul.

 Classic scent of spices and exotic fruit.The taste is broad spicy with sweetness full packed of aldehydes with a noticeable strength and a hoppy bitterness in the finish. As it is with the local dog breed Malle you should be aware and be cautious, since the ABV of 9,5% can hit you roughly! Rate +4/5 with medium drinkability.

Westmalle Triple is a beer well suited for an AW where the ambition is ”just have a beer”, preferably with a plate of cold cut and some cheese. Or while waiting for a journey. In my world, every waiting area should be equipped with a vending machine filled with Westmalle triple. Together with a good book in your earphones while the train take you to your destination…..

Lördagsgodis….om tio år!

Het Ankers Gouden Carolus Indulgence är något så in i hästväg fantastiskt gott redan nu. Men, och som ofta betyder detta ”men” inte alltid något  odelat positivt. Skall du njuta av ölets fulla potential så får du vänta ett slag. -Typ sju till tio år!

Visst vinner vissa öltyper på lagring, och mörka Belgiska tripel är särskilt lämpade att köpa några extra på magnum och glömma bort i källaren ett decenium eller två. Med lagringen så dämpas den stickiga eldigheten och du får en ”rundare” mer sammansatt smakbild.

Efter förra årets lyriska möte med ölet ”Triomf” från Dupont, lärde jag mig att Whiskyfat fungerar utmärkt att användas vid öltillverkning. Det ger ölet en djupare nyans och en omskännlig tobakston. I Indulgence kommer tobaks noterna svagt i eftersmaken och är inte så markerade.

Indulgence är en fantastisk öl som jag gärna delar med en god  kamrat (Det är en magnum på 11,5%). Eller som M. Pol Roger sade; ”Magnum, är en passande storlek för två gentlemän”

Dricker du ölet idag så är det ett sammansatt öl med korinter i doften och sötlakrits i smaken. Eldigheten är närvarande men stör inte. Eftersmaken är lång och söt med toner av plommon och lakrits.

Skall du servera något till, rekommenderar jag honungsrostade pecannötter, en riktigt fransk chockladmättad kladdkaka med grädde. Varför inte en Katrinplommonsufflè?

Sitter du med ölet efter maten så lockar nötter med russin och en lätt, fruktig Dominikansk cigarr! Fördelen med ölet, är att Ni kommer att redan nu bestämma er om att mötas och dricka samma öl om tio år! Men det blir ju en helt annan historia. Skål!

Betyg: 4/5

Het Anker Gouden Carolus Indulgence is something so out of the ordinary fantastic tastefull already. However, often this means ”However” not always something entirely positive. Will you enjoy the beer’s full potential, you may have to wait a while. -Seven to ten years!
Certain types of beer gains on storage, and dark Belgian triple are particularly suited to. Buy some extra magnum, and forget them in the cellar a decade or two. With storage the market alcoholic note, will integrate into the taste
and you get a ”rounder” more complex flavor picture.
After last year’s lyrical meeting with the beer ”Triomf” from Dupont, I learned that whiskey casks is excellent to be used in beer production. It gives the beer a deeper taste with a tobacco tone on the nose. In Indulgence will the tobacco notes occur in the aftertaste very subtle and is not as marked.

Indulgence is an amazing beer that I gladly share with a good friend (It’s a magnum of 11.5%ABV). Or as M. Pol Roger once said; ”Magnum is a suitable size for the two gentlemen”
Do you drink beer today, it is a complex beer with dark raisins on the nose and sweet licorice on the palet. The high alcohol is present, but does not interfere. The aftertaste is long and sweet with hints of plum and licorice.
IF you want to serve something toghether witth the beer, I recommend honey roasted pecans, a French  chocolate cake with cream. Why not a plummsufflè?
Are you sitting with beer after a dinner, so attracts nuts with raisins and a light, fruity Dominican cigar! The advantage of the beer, is that you will already decide with your friend that you will meet and drink the same beer in ten years! But it will be a completely different story. Cheers!
Rating: 4/5