Draken har vaknat……….

Jobbar du, eller bara är över genomsnittet intresserad av mat och dryck? Hamnar du allt som oftast i situationen att du väljer bort de stora producenterna för att du erfarenhetsmässigt lärt dig att just de producenterna har med ökade volymer i motsvarande grad tappat det unika och personliga? Dessutom skall vi vara medvetna om att det finns inget i Unilevers, Carlsbergs eller Gallo’s produktidee att förmedla något personligt och unikt  förutom någon specialprodukt som skall vara flaggskepp i marknadsföringen.

I vinvärlden kan det dock vara lite dumt att undvika vissa producenter bara för att de har en gigantisk produktion. Exempelvis har vi Miguel Torres som är Spaniens tredje största producent, i Frankrike finns Francois Lurton  och Michel Laroche. Alla har de gemensamt att alla deras viner är personliga, lätt definierbara och väl godkänd pris/kvalitets kvot.

Den Italienska motsvarigheten är producenten Fontanafredda som efter ett behövligt ägarbyte är tillbaka på den nivå de en gång var. Det var ett rent infall av nyfikenhet som fick mig att inhandla Fontanafreddas, Barolo Varunummer 70227 SEK 189:-. Jag hade nyligen läst om ägarbytet, och det omfattande vingårdsarbete som de gjort under de senaste åren. Så då jag stod vid hyllan med flashbacks från tidigt 90-tal, tänkte jag att jag måste ge en ”gammal trotjänare” en chans. Jag skall också erkänna att priset som är mindre än hälften av min personliga favorit, spelade in som beslutsfaktor och dessutom sänkte det förväntningarna.

Fontanafredda’s, Barolo 2011, Har en djupt klart röd färg. Doften är generös fruktig med inslag av mörka körsbär och jordgubb, en balanserad ekton med inslag av cigarrill och bergamott. Smaken är stramt bärig med en markerad men balanserad garvsyra. Det är en generös medellång smak och känns väldigt tillgänglig för att vara en ung Barolo.

Vinet har en sansad ekbehandling genom att genomgå 12 månader på nya 250l-fat för att sedan flyttas över till större begagnade fat i ytterligare 12 månader innan buteljering. Vinet har sedan fått vila på flaska i 24 månader innan det släpps på marknaden.

Produktionen är på helt fantastiska 750 000 flaskor per år av det här vinet. Så vill du ta del och prova en välgjord och trots sin volym personlig Barolo utan att behöva ”ta banklån” eller dra in på fredagsmyset i fem veckor kan jag varmt rekommendera denna. Vinet gör sig bäst till mat. Välllagade kött och pastarätter, gärna med större smaker som Karl-Johan svamp, tryffel eller salvia. I ingressbilden är pastan serverad med aubergine, tomat, sardell, en grabbnäve hackad basilika och en riven buffel mozzarella

Trevlig helg!

 Are You working within the food & beverage industry, or just a foodie? Do You often face an uninteress towards the big producers, just because You’ve experienced quality diminishing. in same ratio as quantity is rising? We should thou be fuly aware that there is nothing in Unilevers, Carlbergs or Gallos product statement to communicate personality or uniqueness. Except for one or two prestige brands to highlight the brand in it’s own

But in the wine industry you can really miss to pick some cherries if you consequently avoid large producers. Spains third biggest producer, Miguel Torres and in France there is Lurton and Laroche which all have in common to launch personal, easy to recognize and good price/quality-ratio products.

The Italian equivalent to the above mentioned, would be Fontanafredda. They have had a well needed change in ownership, and now tends to launch wines which are compared as they once was. It was due to a pure whim of curiosity that led me to purchase Fontanafreddas, Barolo 2011. I had recently read about the change of ownership, and the extensive work in the vineyard  they have done in recent years. So when I was standing at shelf with flashbacks from the early 90’s, I thought that I must give an ”old friend” a chance. I must also admit that the price that is less than half of my personal favorite, recorded as a decision factor and additionally lowered the expectations.

Fontanafredda’s, Barolo 2011, a deep bright red color. The aroma is rich fruity with hints of black cherry and strawberry, a balanced ekton with elements of cigarrill and bergamot. The taste is austere bearing capacity with a distinct but balanced tannins. There is a generous medium taste and feels very accessible to be a young Barolo.

The wine has a sober oak treatment by undergoing 12 months in new 250l-barrels and then transferred to larger second-hand barrels for 12 months before bottling. The wine has since received the rest of the bottle for 24 months before being released on the market.

The production is quite amazing 750,000 bottles a year of this wine. So, if you want to  try a well made, high volumed and in style a personal Barolo,  without having the feeling of ruin the monthly budget, I can heartily recommend this. The wine is best with food. Swelling Cooked meat and pasta dishes, often with greater flavors containing Porcini mushrooms, truffles or sage. In the headline pic. the pasta is simply with Eggplant, tomato, anchovy, a hand full of cut basil and a Buffalo mozarella.

Enjoy the weekend!