Gjorde om, -Så rätt!

Det är ofta helt otippade möten blir de som jag kommer ihåg och som faktiskt får en större påverkan än jag någonsin skulle kunna ha trott. För ett par år sedan ringde den lokala Torres-representanten och ville presentera ett alldeles speciellt vin (hört den förut?).

Med stor skepsis tog jag mig tid för att prova vinet som han hade med sig. Jag är övertygad om, att om han innan mötet hade pitchat ledorden; Mousserat, Chile, Pais (Mission) och rosé, hade jag fyllt min bias-kvot och aldrig avsatt tid. Men han hade gått kursen, och sade aldrig att det var något vi skulle gilla och att det var en bra produkt. Han frågade mig i stället vad jag tyckte. Vinet som han presenterade var Santa Digna Estelado Rosè.

Det har en fräsch laxrosa färg utan några mognadstoner, moussen är småbubblig och tät vilket tyder på att vinet har fått sin sekundärjäsning i flaskan. Doften är generös med tydliga inslag av röda bär och tobak. Smaken är torr, lättbegriplig med inslag av tranbär och generös med en elegant inlindad syra, bra längd som avslutas med den bekanta torra tobaksnoten som fanns i doften.

Jag blev bokstavligen helt anfallen och superlativen haglade om vinet! Det var precis en sådan produkt jag sökte för den stundande sommarsäsongen (som till stora delar regnade bort) på Bølgen og Moi Høvikodden. Vi skulle på vår magnifika uteservering för drygt 200 personer ha grillsäsong med ambitionen att fylla havsviken nedanför med doft av BBQ (Det blev snarare Henie Onstad Kunstsenter som fylldes).IMG_0387 (2)

Men så rätt vi hade! Ingen gäst som blev rekommenderad vinet blev besviken och vi lärde oss snabbt att ”bara” sälja ett glas, för att få en order på en flaska nästa gång vi var vid bordet.

Det är nämligen ett vin, som trots att det är lättdrucket har en bra och tydlig struktur. Det fungerar dessutom väl ihop med ett stort urval av rätter. Min personliga favorit är att dricka den till Salade Nicoise eller hård lite saltad ost. Men den fungerar alldeles utmärkt att dricka utan att stoppa något annat munnen.

Estelado är verkligen ett vin som ställer alla fördomar på ända! Att druvan Pais (Mission) inte kan producera bra viner mer än nattvardsvin är härmed en myt som kan överges.  Systembolagets varunummer 7475 Estelado, måste därmed ses som ett av de få äkta fynden under 100-lappen. Jag undrar om jag någonsin kommer kunna rekomendera ett vin för 95 kr.

 

It is often meetings where I have little or no meaning about, that are the ones I remember and actually have a greater impact than I could ever have imagined. A couple of years ago, the local Torres Representative called and wanted to present a very special wine (ever heard that before?).

With a well defined skepticism, I took time to try the wine which he had with him, and I am convinced that if he had pitched before meeting the buzzwords; Mousseau, Chile, Pais (Mission) and rosé, I had filled my bias ratio to an maximum, and never allocated time. But he had taken the A1 sales course, and never said that it was something we would like, and it was a good product. He only asked me rather than what I thought about it. The wine he presented was Santa Digna Estelado Rose.

It has a fresh salmon pink color with no maturity tones, the mousse is dense and small bubbles indicating that the wine has undertaken its second fermentation in the bottle. The aroma is rich with clear hints of red berries and tobacco. The taste is dry, easy to understand with a hint of cranberry and generous with an elegantly wrapped acid, good length, which ends with the familiar dry tobacco note which was found in the fragrance.

I was literally completely blown away, and superlatives rained down on the wine! It was just such a product, I searched for the upcoming summer season (which largely rained off) on Bolgen og Moi Høvikodden. We were on our magnificent outdoor seating for over 200 people planning to have barbecue season with the ambition to fill the bay below with the scent of BBQ (It was rather the Henie Onstad Kunstsenter, which were filled).

-But right we were! No guest who was recomended the wine was disappointed and we learned quickly that ”only” to sell a glass, to get an order for a bottle next time we were at the table.

It is a wine which, although it is easy to drink and have a good clear structure. It also works well with a variety of dishes. My personal favorite is to drink it to Salade Nicoise or hard salted cheese. But it works just fine to drink without stopping any in the mouth.

Estelado really is a wine that makes all the prejudices of the way! The grape Pais (Mission) can not produce good wines more than communion wine is hereby a myth that can be abandoned. Systembolaget’s item number 7475 Estelado, must therefore be seen as one of the few genuine bargains over SEK 100. I wonder if I will ever be able to recomend a wine for  SEK 95?

5 kronor?