Fredagsmys, V40. SB#11798

Inuiterna har 1000 ord för snö, I Norges Vestland har de 200 för dimma! ”Skodde” är en dimma som rullar in från havet och kanske bäst översätts med ”tjocka”. I hjärtat av de Norska Bokmålskommunerna ligger Florö på Västlandet vars bryggeri måste erkännas som bland Noregs främsta. För närmare tio år sedan fick jag ett öl som hette Slåtteøl, från ett lokalt Västlandsbryggeri som heter Kinn, serverat. Med en naiv etikett som  verkade tecknad hemma vid köksbordet  gjorde det mig mer intresserad än avskräckt. Norges ölhistoria är generellt allt annat än inspirerande. För att hålla den ”inhämska” ölproduktionen under armarna, straffbeskattar man all öl över 4,7% Vol.Alk. Vilket betyder att all utländsk Pilsner blir blir hänvisad till att inhandlas på Vinmonopolet till priser som får alla Europer att minst sagt småle! En Duvel kostar idag NOK 49,90, vilket är vad du betalar (€5) för ett sexpack på Shell i Belgien! Skälet är att Norsk öl av tradition håller sig under 4,7%. Sätter man då en alkoholskatt med sinuskurva på all öl över detta, kommer statsmakten fostra publiken till att dricka och uppskatta en lågpotent lokalt producerad öl. Med hjälp av en skyddad marknad, och med möjligheten att komma undan med vad som hellst så har vårt broderfolk fostrats till att uppskatta en minst sagt urusel produkt som de kallar ”Pils”. Smaken hos de stora Norska varumärkena Borg, Hansa, Mack och Frydenlund har en sak gemensamt, alla har en underliggande smak av blöt wellpapp (Bølgepapp).

Tack gode Gud för att utvecklingen går framåt och att Kinn Bryggeri finns! Kinn Bryggeri är Noregs motsvarighet till San Fransisco’s Anchor Brewery. Oavsett vilket öl jag druckit, så håller alla öl en skyhög internationell nivå. Kinn är sjukt kvalitetskonsistenta och det var med skyhöga förhoppningar jag provade det på Systembolaget  nyligen lanserade ”Skoddehav”. Jag är inget IPA-fan som ni vet, men denna öl är helt fantastisk!

Fylligt vit hatt, med tätt skum. Doften är generöst aprikosfylld (Belgisk jäst, och kanske jäst vid något högre temperatur för att extrahera aldehyder) med en svag not av koriander. Smaken är lätt frisk med inslag av exotisk frukt och en markerad beska i avslutet. Allt sitter ihop och balanseras med en vetesötma.

De är tur att formatet på flaskan är 75cl. då hinkabiliteten är skyhög. Har du något kvar i flaskan då du skall servera middag hade jag kört denna öl med en fet fiskrätt. Typ fish n’ chips, inkokt lax eller bräckt makrill.

Betyg +4/5!

The Inuits have 1000 words for snow, the Norwegian Vestland have 200 for fog! ”Skodde” is a mist that rolls in from the sea and perhaps best translated as ”thick”. In the heart of the Norwegian Bokmåls communitys Florø is located on the western country with a brewery which must be recognized as among the main Noregs Brewerys. Nearly ten years ago I had a beer named Slåtteøl, from a local brewery Västland called Kinn served. With a naive label seemed cartooned at the kitchen table, it made me more interested than discouraged. Norway’s Beerhistory are generally anything but inspiring. To keep the ”domestic” beer production under the arms, they have penalty taxes to any beer over 4.7% ABV. Which means that all foreign Pilsner is must be purchased at Vinmonopolet at prices that may make all Europeans to say the least, Smile! A Duvel currently costs NOK 49.90, which is equivalent to what you pay (€ 5) for a six-pack at Shell in Belgium! The reason is that the Norwegian beer traditionally stays below 4.7%. Tthe government raise the public to drink and appreciate and low potent produced Pils. Embraced by a protected market, and with the ability to get away with any thing.  has our brother nation been brought up to appreciate the least lousy product they call ”Pils”. The taste of the big Norwegian brands Borg, Hansa, Mack and Frydenlund have one thing in common, all have an underlying taste of wet cardboard (Bølgepapp).

Thank God for evoulution and  Kinn Brewery ! Kinn Brewery is Noregs equivalent of San Francisco’s Anchor Brewery. Whatever beer I’ve tasted , all their beers at a sky-high international level. Kinn is has an awfull high quality awareness, and it was with extremly high expectations I tried the Monopolys newley launched ”Skoddehav”. I’m no fan IPA as you know, but this beer is absolutely fantastic!

Full-bodied white hat, with dense foam. The fragrance is generously filled of apricot (Belgian yeast, and yeast perhaps at a slightly higher temperature to extract the aldehydes) of a immense note of coriander. The taste is light fresh with hints of exotic fruit and a marked bitterness in the finish. All sit together and are balanced with a wheat sweetness.

We are lucky that the format of the bottle is 75cl. When the drinkability is sky high. Do you have anything left in the bottle, you must serve this beer with a greasy dish. Type fish n ships, poached salmon or mackerel brackish.

Rating +4/5!