När något magiskt blir, ”bra”!

DSC_0611

Den traditionella Duvel får sin humlearoma med en blandning av Styrian Golding och Saaz Saaz. Trots att många tycker att Duvel kan upplevas som obalanserat spritig har jag personligen alltid översett detta då Duvel levererar en tydligt markerad citrusnot som övergår till en frisk grapefruktbeska.  Duvel fungerar utmärkt till grillad mat och är en perfekt Belgisk Ale att sitta och njuta av.

Under ett antal år nu presenterar Duvel på vårkanten sin Triple Hop. Det är ett konceptöl där Duvels traditionella blandning tillsätts med en tredje humle sort. Med samma känsla som barndommens födelsedagsmorgnar låter jag kapsylen lämna flaskan, och med minnet av föregånde års Triple Hop läskande i munnen häller jag andäktigt upp årets upplaga.

2016 års Triple Hop har fått tillsats av en ny humle sort. Den är så pass ny så att den benämns bara som ”Experimental Hop 291”.

Här skulle kanske min betraktelse sluta, men jag skall försöka förmedla det så objektivt det går. När jag provade ölet tweetde jag; att jag inte kommer att bränna något gummi på asfallten för att komma över den då jag fick all bränd gummi i doften!

Ölet presenterar sig med en märklig doft av bränt gummi? Lyckligtvis undgår vi den i smaken. längden är godkänd men jag saknar verkligen djupet och den fräsha finishen. Istället sitter jag kvar med en tom lite besviken känlsa med avsaknad av något mer? Jag tillhör dem som har en fabless för syrelösa och aromatiska viner och Triple Hop levererar en floral ton med både rosor, pion och lavender men det blir för kort.

När du är på absoluta topnivå och levererar precis vad du skall, så är det lätt att du bedöms hårdare än vad du skulle gjort annars. Just detta är problemet med årets upplaga. ölet i sig är fantastiskt, men med minnet av vad som tidigare presenterats och att Triple Hop som baseras på originalet skall vara en årlig x-tra feature special special! Krävs det att jag blir mer nöjd än jag vore med den vanliga.

Jag får trösta mig med att det blir god öl vid spisen under våren som schlödricka

Betyg 4/5

 

The traditional Duvel acquires it`s hopy aroma  with a mixture of Styrian Golding and Saaz Saaz. Although many thinks that Duvel can be perceived as unbalanced and with a distinct vodka taste. I personally have always regarded this as Duvel delivers a clearly marked note of citrus releasing a fresh grapefruit bitterness in the finish. Duvel works great for grilled food, and is a perfect Belgian Ale to sit and enjoy.

For a number of years now, Duvel presents in the spring theirs Triple Hop. It is a koncept brew where Duvels traditional mixture is added with a third hop variety. With the same feeling as my childhoods birthday mornings, I let the capsule leave the bottle, and with the memory of the preceding year’s Triple Hop refreshing in the mouth, I pour  devoutly  this year edition. 2016 Triple Hop contains a new variety of hop. It is so new that it is referred to only as ”Experimental Hop 291”.

I would perhaps stop my observation, but I will try to preceed as objectively as possible. When I tried the beer I tweeted; I’m not going to burn some rubber on tarmac, since get it on the nose! The beer presents itself with a strange smell of burning rubber? Fortunately, we avoid it in the taste. The length is acceptable,  but I really miss the depth and refresh in the finish. Instead, I’m sitting here with an empty bit disappointed feeling of absence of some thing more?

I belong to those who have a fling for low acidity and aromatic wines, and Triple Hop deliver a floral tone with both roses, peony and lavender, but it is too short. When you are in absolute Top level and delivers exactly as you are expected, it is easy that you are judged harsher than what you would have done otherwise. This is precisely the problem with this year’s edition. The beer itself is fantastic, but with the memory of what was previously released and that Triple Hop, based on the original shall be an annual x-tra special feature! Requires that I become more satisfied than I would with the original.

I must console myself with that there is good beer by the stove in the spring as a companion

Rating 4/5