Deus! Mon Dieu..

Förra året bloggade jag om Brouwerij Bosteel’s Kwak och Tripel Karmelit. Det tidigare i generationer familjeägda bryggeriet har sedan hösten 2016 förvärvats av öldraken InBev och ingår numera i världens största ölproducent.

Bosteel ligger i förkant när det storytelling och vårdar sina tre öl ömt. Deus som är det senaste ölet, vill man placera som det belgiska ölets motsvarighet till Champagne. Man valde korn och vete från Champagne Ardenne, jästen är champagnejäst och flaskfermenteringen av ölet sker djup nere i kalkkällarna i Champagne.

Jämfört med Duvel som marknadsför sig som ”The champagne of beer”, med sina tusen små täta bubblor. Deus är i mina ögon kanske ett steg närmare Champagne (Varför man nu vill efterspegla ett vin då man är ölbryggare?). Då jag hällde upp ölet förmedlade onekligen den täta och generösa hatten en lyxig känsla. Doften är rik generös med toner av aprikos och gås lever. Smaken är komplex och rik och associationen till en vällagrad blanc de blanc från Mesnil är nära. Min tjeckiske kamrat som fått pilsner med modersmjölken var föga imponerad och tyckte det smakade vin. Själv upplever jag inga vinösa toner. Men ölet presenterar ett smakmässigt fyrverkeri på tungan! Den generösa sötman är väl integrerad i de exotiska frukterna och jag hade vald detta som aperitif varje dag framför Prosecco, då frukten smakar färsk istället för konserverad som i fallet med Prosecco. Picklat tilltugg borde sitta som en keps. Betyg 3/5 med medel hinkabilitet.

Jag hade sparat detta öl till ett väl valt tillfälle och tror att jag hade tur att knäcka den på topp! Även om flaskorna är årgångsbetecknade så tror jag inte på att det är någon långliggare, utan skall nog hitta sitt tillfälle inom 5-8 år. Men det är absolut värt att prova innan InBev’s inflytande på produktionen slår igenom.

Enchanté, Salut!

Inte bara i snyggt paket…

I min tidigare  recension om Tripel Karmeliet från Browerij Bosteels så nämnde jag denna som är deras första öl. Det är en traditionell belgisk ale på alla sätt, men skiljer sig ändå väldigt mycket och blir på så sätt unik. Det är faktiskt på senare tid som jag lyft fram ölet då det unika glaset och storylinen bakom namnet har kännts alldeles för tacky för att jag skall känna något för ölet.

Alla belgiska öl med självaktning har ett eget glas och det är norm att rida på klostertraditionen och forma glasen i olika kalkskepnader. Bosteels har gått en egen väg och tagit upp det gamla kuskglaset. I England hade de så höga vagnar att glaset blev en yard långt. Bosteels har sansat sig och håller en högst modest och användbar längd, men tyvärr har de begåvat glaset med en ytterst otymplig hållare. Namnet ska ha sitt ursprung från att det låter ”kwak” i glaset då ölet släpper undertrycket.

Den stora fördelen med det här glaset är dock att vi får se hur vansinnigt snygg färg det här ölet har. Ölet har en tät ”off-white” hatt, kolsyran är koncentrerad och med små fina bubblor. Doften har en kryddig sötma som är fylld med långpeppar, karamell och nejlika. En stor kryddig och fyllig smak med en integrerad sötma. En tydlig eldighet utvecklas i den långa kryddiga eftersmaken.

Det är en riktigt god öl, men det krävs vissa förutsättningar för att ölet skall bjuda sin fulla potential. Jag vill ha ett så tunt glas som möjligt och gärna en temperatur kring 10 grader, vilket gör att det blir svårt att dricka ute i solen. Däremot tror jag att det borde vara en riktigt fullträff då du rostar kastanjer i höst, i samband med årets sista grillning. Som glühwein eller till afterski borde den sitta klockrent!

Betyg 3/5

In my previous blog post about Tripel Karmeliet from Browerij Bosteels, I mentioned that this is their first beer. It is a traditional Belgian ale in every way, but differs nonetheless a lot and thus becomes unique. It is actually recently I’ve started to appreciate the beer, due to the unique glass and the storyline behind the name, felt far too tacky for me to feel attraction to the beer.

All Belgian beers with self-respect has its own glass, and more normative is to ride the monastic tradition and shape the glass in various chalice shapes. Bosteels has gone its own way and uses the old coachman glass. In England, they had such high wagons that their glasses were a yard long. Bostels has been more sensible and holds a most modest and useful length. But unfortunately they have endowed the glass with an extremely unwieldy holder. The name derives from the sound ”Kwak” in the glass as the beer releases the pressure.

The big advantage, however, with this glass is that we get to see how insanely great color this beer has. The beer has a dense ”off-white” hat, the carbon dioxide is concentrated with small fine bubbles. The fragrance has a spicy sweetness that is filled with long pepper, caramel and nellic. A great spicy and full-bodied taste with an integrated sweetness. A clear note of alcohol developes in the long spicy aftertaste.

It’s a really good beer, but it requires certain conditions for the beer to reach its ful potential. I want a glass as thin as possible, and preferably a temperature around 10 degrees Celsius. Which makes it difficult to drink in the sun. However, I think it would be a real hit when you roast chestnuts in the autumn, when you have your last barbecue. As glühwein or accompaying an after ski should it fit perfectly!

Rate 3/5

Lördagsgodis Tripel Karmeliet

Skall du börja samla på öl kan detta vara ett bra startöl. En komplex smakbomb som håller sig lagom länge i  ditt bibliotek och som du ständigt återkommer till i väntan på att långliggarna skall gôtta till sig!

Har man bryggt öl sedan 1791, och hållit bryggartraditionen vid liv inom familjen i sju generationer, så förstår jag att det funnits tid till att dessutom utveckla och finslipa den marknadsföringskompetens som Brouweriij Bosteels  uppenbart besitter. De brygger bara tre öl: Kwak, Deus och Triple Karmeliet, alla med väl kommunicerade storylines och där produkten verkligen levererar det som utlovas. Det är en slående likhet med hur champagnehusen agerar och ser vi på Bosteels öl Deus, som mellanlagras utanför Epernay i Champagne, så står dörren öppen för att odla en storslagen myt.

Tripel Karmeliet lanserades 1996, enligt ett orginalrecept daterat 1679 från Karmelieterklostret i Dendermonde. Malten består inte endast av korn utan är uppblandat med både vete och havre, som ger ölet en väldig rondör och kraft. Ibland upplever jag att sötman kan vara något dominerande men den gifter sig oftast fantastiskt med den fruktiga smaken av solmogen aprikos.

Tripel Karmeliet är kanske den jag gillar bäst av de tre. Ölet har en otroligt komplex smak och vackert klar gyllengul färg med tät krämig vit hatt. Tydliga smaker av aprikos, lime, vanilj och en limetorrhet som spelar bakom det feta fruktiga smaken. Vill du uppleva ett skolboksexempel på komplex smak så har du hittat rätt. Det är inte en bra introduktion till det belgiska ölbiblioteket, då det är extremt komplext och väldigt kompromisslöst. Den urtypiska maskinlager-fantasten kommer uppleva ölet som vulgärt och nästan kränkande.

Det är en öl som jag gärna dricker på frihand. Skall jag servera något till har det blivit kyckling med grön curry. Som dessert har en inte alltför söt aprikostarte också fungerat riktigt bra.

Jag måste erkänna att det faktiskt skett vid ett par tillfällen att jag blivit riktigt ”osams” med ölet och ledsnat ordentlig på det. Båda gångerna har jag själv varit ganska trött och sliten och ölet har vid båda tillfällena bara varit för mycket, och krävt så mycket av mig att jag helt enkelt ledsnat. Tur i oturen är att leverantören bara säljer ölet lådvis, så i de perioder du känner att du inte orkar med ölet, så får det stå i källaren och gotta till sig, till den dagen kommer som du känner dig sugen igen. Det gör den garanterat, och du blir lika glad som sist att du har en flaska eller två sparade.

Betyg 4/5

If You brewed beer since 1791, and held the brewing tradition alive in the family for seven generations, I understand that there has been time to develop and sharpened the marketing skills Brouweriij Bosteels obviously possesses.

They only brew three beers. Kwak, Deus and Triple Karmeliet all with well communicated story lines, and where the product really delivers what is promised. There is a striking similarity to how the champagne houses act,  and if we look at Bosteels beer Deus, which has been stored outside Epernay in Champagne. The door is open for cultivating a grand myth.

Tripel Karmeliet launched in 1996, according to an original recepty dated 1679 from the Karmeliet monastery in Dendermonde. The malt not only consists of barley, it is mixed with both wheat and oats, which gives the beer a great roundness and high flavors. Sometimes I feel that the sweetness can be a bit dominating, but it usually marries wonderfully with the fruity taste of sun-ripened apricots. Triple Karmeliet is perhaps the the beer I like best of the three. The beer has an amazingly complex flavor and beautifully clear golden yellow color with dense creamy white hat. With the distinct flavors of apricot, lime, vanilla and a lime-dryness playing behind the rich taste.

If you want to experience a textbook example of complex flavor, this is the beer. It is NOT the introduction beer to discover the Belgian beer world, when it is extremely complex and way to uncompromising. The A-typical engine-beer  enthusiast will find the beer as utterly vulgar and almost insulting.

A beer that I like to drink freehand. If I would serve some thing to it. I’ve had chicken with green curry, and as a dessert a not too sweet Apricot Tart also worked really well.

I must admit that it actually happened on a few occasions that I have become really ”pi**ed of” with the beer, and tired of it. On both occasions I have been really tired and worn, and the beer has on those occasions just been over much, and demanded so much attention of me that I simply could not take it. Blessing in disguise is that the supplier only sells full boxes of 24 btls. So during the periods you feel you can’t cope with the beer, it may rest in the basement and getting calm, until the day comes that you feel tasty again, and the beer will make sure that you will be just as happy as earlier that you have a bottle or two saved.

Rating 4/5